27 października 2010

2 bienale rzeźby w Warszawie

Wola Art jest unikalnym festiwalem o międzynarodowym zasięgu artystycznym łączącym lokalny kontekst ze sztuką współczesną.

Wola Art 2010 jest czwartą edycją wydarzenia artystycznego na Woli organizowanego przez Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy wraz z Fundacją Polskiej Sztuki Nowoczesnej.

Na Woli, dynamicznie rozwijającej się dzielnicy o bogatej historii i zróżnicowanej architekturze, corocznie prezentowane są prace artystów tworzących sztukę współczesną. Dzięki prezentowanym dziełom artystów z Polski i z zagranicy mieszkańcy Warszawy mogą odkrywać nowe oblicza miasta.

Tegoroczny festiwal będzie odnosił sie do I Biennale Rzeźby w Metalu, które odbyło się w 1968 roku na Woli w Warszawie. Wcześniej podobne działania miały miejsce w Elbłagu. Biennale Form Przestrzennych w Elblągu, którego pierwsza edycja odbyła się w 1965 roku, było wielkim wydarzeniem artystycznym, pozytywnie ocenianym przez krytykę. Biennale w Warszawie miało do tego wydarzenia nawiązać. Do udziału zaproszono wielu artystów, m.in. Krystyna Jarnuszkiewicza i Macieja Szańkowskiego. Kuratorem Biennale Rzeźby w Metalu był Władysław Frycz.

Rzeźby powstałe podczas I Biennale Rzeźby w Metalu zostały umieszczone w pasie drogowym wzdłuż ulicy Kasprzaka w Warszawie, których ekspozycja miała pełnić rolę galerii samochodowej. Niestety nie wszystkie rzeźby przetrwały do dzisiaj.

W 2010 roku reaktywujemy Biennale Rzeżby, którego druga edycja odbywa się po 40 latach od zaplanowanej daty.

Tegoroczny festiwal będzie się składał z różnych wydarzeń artystycznych. Festiwal rozpocznie otwarcie wystawy zbiorowej, na której znajdą się prace wybitnych przedstawicieli awangardy rosyjskiej i polskiej - Kazimierza Malewicza, Katarzyny Kobro i Władysława Strzemińskiego. Swoje instalacje w przestrzeni publicznej zaprezentują Kasia Fudakowski, Piotr Wysocki i Krystian Burda.

Francuska grupa Ciguë składająca się z sześciu młodych architektów, poprowadzi otwarte warsztaty formowania przestrzeni "mono–acts" w postindustrialnej przestrzeni na terenie Woli.

Podczas festiwalu odbędzie się dwudniowa konferencja "Rzeźba po 1968 roku". Nawiązując w tytule do daty wydarzenia I Biennale Rzezby w Metalu w Warszawie organizatorzy pragną wpisać się w dyskusję nad nieustannie zmieniającym się statusem rzeźby w przestrzeni publicznej a także przedstawić nowe perspektywy i środki wyrazu rzeźby współczesnej.

Informacje zaczerpnięte ze strony imprezy: WolaART2010

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz